Nové domy Lhotka

Kontakty

OMLUX, spol. s r.o.

Pod Vysílačem 422/31
725 28 Ostrava - Lhotka

Tel.: 596 133 701
E-mail: omlux@omlux.cz

 

Pobočka Praha

Glazunovova 918
148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel.: 244 402 832
E-mail: praha@omlux.cz

 

Výroba značkových plastových oken OMLUX:

Strahovice u Opavy, 747 30

Infolinka: 800 11 66 55

OMLUX, spol. s r.o.
Bezplatná infolinka: 800 11 66 55
E-mail: omlux@omlux.cz